system ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, w skrócie ERP, to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem zaproponowana przez słynną amerykańską firmę konsultingową Gartner w 1990 roku. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa było pierwotnie definiowane jako oprogramowanie aplikacyjne, ale szybko zostało przyjęte przez przedsiębiorstwa komercyjne na całym świecie.Obecnie rozwinęła się w ważną współczesną teorię zarządzania przedsiębiorstwem i ważne narzędzie do wdrażania przebudowy procesów przedsiębiorstwa.

1

So Good ma kompletny system ERP i jest najlepszym wyborem dla Twoich rozwiązań dotyczących piór wycieraczek.