dział kontroli jakości

1. Nasz materiał zostanie przetestowany przed wejściem do naszego magazynu.

1

2. A potem, zanim staną się produktami, przeprowadzimy test dla półproduktów.

2

3. Na naszej linii produkcyjnej przeprowadzimy kontrolę wyrywkową.

3

4. Na koniec przeprowadzimy ostateczny test, zanim wejdą na rynek.

4